Siirrymme kaukoluettaviin vesimittareihin v. 2018-2021

Päiväys

Vihannin Vesi Oy ja Vihannin vesiosuuskunta ovat päättäneet ottaa käyttöön kaukoluettavat vesimittarit. Vaihtotyö tapahtuu alueittain neljän vuoden aikana. Tavoitteena on, että kaikilla Vihannin Vesi Oy:n ja Vihannin vesiosuuskunnan asiakkailla olisi kaukoluettavat vesimittarit vuoteen 2021 mennessä. Lähestyvästä vaihtotyöstä tiedotetaan asuinalueittain kirjeellä.

Kaukoluettavien vesimittareiden valmistaja on tanskalainen Kamstrup. Uusia käyttöominaisuuksia ovat kulutuksen ja veden lämpötilan tallentuminen mittariin. Lisäksi mittari hälyttää mm. vuodosta, putkirikoista ja takaisinvirtauksesta. Hälytykset näkyvät mittarin näytöllä ja siirtyvät tiedoksi vesilaitokselle mittareita luettaessa. Mittarit ovat merkinnöiltään mittauslaitedirektiivin (MID) mukaisia.