Jäteveden kulutusmaksuun korotus 1.4.

Päiväys

Jäteveden kulutusmaksua korotetaan 0,07 e/m3. Jätevesimaksu on 1.4.2019 alkaen 1,80 e/m3 (alv 0 %) = 2,23 e/m3 (alv 24 %).Vesimaksujen muutos perustuu vesihuoltolain 23 §:ään ja yleiseen kustannuskehitykseen ja investointeihin jätevesipuolen häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.