Tiedotteita

Muutoksia palvelumaksuihin 1.1.2017 alkaen

Yleisimpiin asiakastöihin otetaan käyttöön kiinteähintaiset työveloitukset. Esimerkiksi talosulkuventtiilin sulkeminen/avaaminen taikka kesävesimittarin irrotus/asennus 35,00 €/kerta (alv 43,40 €/kerta). Hinnat löytyvät Palvelumaksut -välilehdeltä.

Uusi työntekijä on aloittanut Vihannin Vesi Oy:n palveluksessa 1.1.2017.

Vihannin Vesi Oy:n uutena työntekijänä toimii Mika Ruotsalainen Vihannista 1.1.2017 alkaen.

Mittarilukukorttien palauttaneiden kesken on arvottu tuotepalkintoja. Voitoista on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Mittarilukukorttien palauttaneiden kesken on arvottu tuotepalkintoja. 3 kpl Fazer Present -konvehtirasioita sekä Paulig Juhla Mokka -kahvia. Voitoista on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Vesimittarilukemailmoitukset

Pyydämme asiakkaita ilmoittamaan tämän vuoden mittarilukeman. Teille postitetaan ilmoituskortit, joissa palautuspäivämäärä viimeistään 6.11.2016.

Kirkonkylän alueilla Hietamaa, Velkaperä, Nujulanperä sekä Ohimaa ja Kuusirati käy laitosmies lukemassa mittarinne. Mikäli mittarinlukija ei tavoita teitä, jätämme lukemailmoituksen laatikkoon, jolla voitte ilmoittaa lukeman. Luenta tapahtuu marraskuun aikana.

Lumimetsän vedenottamo takaisin käyttöön 17.10.

Raakavesikaivon kannen kunnostustyö on saatu päätökseen. Lumijärven vedenottamo oli töiden ajan poissa käytöstä ja kylän vedenjakelu toteutettiin kahden viikon ajan (3.-17.10.) Vihannin Vesi Oy:n varavesiliittymän kautta. Raakavesikaivo desinfioitiin ja huuhdeltiin ennen käyttöönottoa. Puhtaat näytetulokset saatiin kahdella näytteenottokerralla 10.10. ja 13.10.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta

Yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot muuttuvat 1.1.2017

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan uudistunutta vesihuoltolakia. Vihannin Vesi Oy, Vihannin Vesiosuuskunta, Ilveskorven vesiosuuskunta ja Lumimetsän seudun vesiosuuskunta ovat päättäneet ottaa uudet yleiset toimitusehdot käyttöön 1.1.2017 alkaen. Samalla päivitetään myös sopimusehdot.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen ja sopimusehtojen muutoksesta on lähetetty kaikille asiakkaille kirje, jossa kerrotaan keskeisimpien muutosten sisältö. Kirjeen liitteenä Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot -vihkonen ja sopimusehdot. Mikäli kirjettä ei jostain syystä ole tullut, pyydämme ottamaan yhteyttä laskutukseen p. 044 580 4303.

Kuusiradin vesijohtovuoto löytynyt ja korjattu

Viime yön kulutuksen perusteella näyttää, että Ohimaanperällä ja Kuusiradissa pitkään etsitty vesijohtovuoto on nyt korjattu. Vesijohtovuoto saatiin korjattua eilen 3.8. klo 15 jälkeen. Vuoto oli Kuusiradista Varisnevalle johtavassa runkojohdossa liki Nuupakantietä.

Korjaustöiden aikana verkostopaine vaihteli, jonka vuoksi verkostossa voi olla liikkeellä rautasakkaa, joka värjää veden ruskeaksi. Vettä kannattaa juoksuttaa reilusti, jotta vesi käytettäessä olisi mahdollisimman vähän putkissa seissyttä. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja lisäksi värjätä vaaleata pyykkiä. Häiriö poistuu juoksuttamalla vettä.

Kirkonkylän veden jakelussa häiriö - vika korjattu

Häiriö vedenjakelussa alkoi klo 17.20 ja kesti reilu puoli tuntia.

Osalla asiakkaista vedentulo loppui kokonaan. Vika on korjattu ja aiheuttajaksi todettiin häiriö automaatiossa.

Talousvesi- ja jätevesimaksut 1.4.2016 alkaen

Talousvesi: nykyinen hinta 0,68 m3, uusi hinta 0,74 m3.

Jätevesi: nykyinen hinta 2,01 m3, uusi hinta 2,15 m3.

Perusmaksu: nykyinen hinta 63,24/vuosi, uusi hinta 72,00/vuosi (1 asunto)

Jäteveden perusmaksu: nykyinen hinta 78,12/vuosi, uusi hinta 84,07/vuosi (1 asunto)

Hinnat sisältävät alv 24 %.

Kuluttajasuojalain muutos 9.1.2016: Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin

"Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."

Uusi toimitusjohtaja 1.1.2016 alkaen

Vihannin Vesi Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Erkki Kotila siirtyy ansaittujen eläkepäivien viettoon. Uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2016 alkaen on valittu Mervi Niiranen. Ennen nimitystään tehtävään Mervi Niiranen on toiminut Vihannin Vesi Oy:n vesihuoltoinsinöörinä vuodesta 2006 alkaen.