Älä laita näitä viemäriin!

Ongelmajätteet.
Nesteet: bensiini, tärpätti, liottimet, muut palo- ja räjähdysvaaran aiheuttavat aineet
Öljyt
Desinfiointiaineet, emäkset ja hapot
Jäähdytysnesteet
Myrkylliset nesteet
Muut ongelmajätteet: 
Kuumemittarit (elohopea), raskasmetallit
Maalit, liimat, lakkajäte
Lääkkeet
Kuumemittarit ja lääkkeet toimitetaan apteekkiin, paristot paristonkeräysastioihin, maalit ym. ongelmajätteet ongelmajäteasemille.

Sakkautuvat jätteet. 
Kahvinporot
Hiekoitushiekka ja kissanhiekka
Kukkamulta
Nämä jätteet laitetaan kompostiin tai sekajätteisiin.

Viemärin tukkivat jätteet. 
Paperipyyhkeet ja sanomalehdet

Eloperäiset jätteet.
Ruoantähteet
Perunan- ja hedelmänkuoret
Rasvat
Nämä jätteet laitetaan kompostiin tai biojätteen keräykseen.

Pinnalla kelluvat jätteet.
Pumpulipuikot
Tupakantumpit
Kondomit
Nämä jätteet laitetaan sekajätteisiin.

Mitä ongelmia voi tulla, jos viemäriin pääsee muutakin?

Ympäristö/vesistö voi saastua
Verkosto, rakenteet ja laitteet voivat vaurioitua
Jätevedenpuhdistamon biologinen toiminta voi häiriintyä
Lietteen turvallinen käyttö saattaa estyä
Työntekijöiden terveys saattaa vaarantua