Palvelumaksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Vihannin Vesi Oy perii tässä palveluhinnastossa ilmoitettuja maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hintojen tarkistamista.

Tonttijohdon rakentamismaksut

Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa (sopimusehdot kohta 10a §). Maksut määräytyvät laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

Laitoksen perimät asennus- ja tarvikemaksut

Tuntityöt/€     alv 0 % alv 24 %
- suunnittelu, valvonta ja työnjohto 60,00 74,40
- miestyön veloitus norm.     35,00 43,40
- miestyön veloitus 50 %   52,50   65,10
- miestyön veloitus 100 % 70,00 86,80
- miestyön veloitus 200 %   105,00 130,20
- miestyön veloitus 50 % ilta   57,75 71,61
- miestyön veloitus 50 % yö   63,00 78,12
- miestyön veloitus 100 % ilta  75,25 93,31
- miestyön veloitus 100 % yö 80,50 99,82
- miestyön veloitus 200 % ilta 110,25 136,71
- miestyön veloitus 200 % yö      115,50 143,22

 - matkakorvaus /pakettiauto 0,50 €/km
 - tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan

Kaivinkone- ym. konetyöt laskutetaan urakoitsijan laskun mukaan lisättynä laskutuslisällä 5 €/lasku. Urakoitsija voi laskuttaa konetyöt myös suoraan asiakkaalta.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty (kohta 5.7). Tarkistusmaksun suuruus määräytyy laitokselle aiheutuneiden kulujen mukaan.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat vesimittarin lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Vesimittarin luentamaksu on 18,60 € (sis. alv 24 %) / luentakerta.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Työveloitus/€     alv 0 % alv 24 %
- talosulkuventtiilin sulkeminen 35,00 43,40
- talosulkuventtiilin avaaminen    35,00 43,40
- kesävesimittarin irrotus 35,00 43,40
- kesävesimittarin asennus 35,00 43,40

Mikäli työ tehdään muuna kuin normaalina työaikana, veloitus on 1,5 -kertainen.

Asiakkaan tilaamat muut työt

Liittyjälle tai muille asiakkaille tehdyistä töistä, jotka tilataan laitokselta, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.