Tiedotteita

Putkirikon korjaus Vihannin kirkonkylällä pe 25.3.

Vanhan Ouluntien varressa korjataan vesijohtovuoto perjantaina 25.3.2022 klo 8-16 välisenä aikana.

Korjaustöiden yhteydessä verkostoon voi päästä ilmaa, jonka seurauksena voi esiintyä paineenvaihtelua ja veden tilapäistä sameutta. Talousveden mukana voi kulkeutua myös paine- ja virtaussuuntavaihteluiden irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa.

Tilapäinen häiriö veden laadussa voi näkyä laajemmallakin alueella.

Haittojen poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, kunnes vesi kirkastuu. Vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä kehotamme välttämään, kunnes verkostossa on riittävä painetaso ja käyttövesi on kirkasta.

Työn aikainen vedenjakelun keskeytys koskee vain muutamaa taloutta, joille on ilmoitettu erikseen. Tiedusteluihin vastaa Vihannin Vesi Oy:n päivystäjä p. 0440 582 930.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Vihannin Vesiosuuskunta

Asiakastilat suljettu 13.3.2022 saakka

Toimisto on suljettu asiakaskäynneiltä 13.3.2022 saakka.  Pyydämme suosimaan asioinnissa etäyhteyksiä:

Asiakaspalvelu p. 044 580 4303, sähköposti: laskutus@vihanninvesi.fi  

Johtonäytöt, liittymät ja rakentaminen p. 0440 212 701 

Vika- ja häiriötilanteet p. 0440 582 930 (24/7)  

Vesijohdon muutostyö Rakeenperällä

Suoritamme maanantaista 27.12.2021 alkaen Rakeenperän runkojohdon korkeustason muutoksen noin 500 m matkalla. Työ kestää loppuviikon.

Vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia, mikäli käytössä oleva runkojohto vaurioituu kaivutöiden aikana.

Vanhan runkojohdon siirtämisestä voi myös aiheutua muutoksia veden laatuun. Veden mukana voi tulla putkesta irtoavaa rautasakkaa, joka värjää veden ruskeaksi. Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka poistuu vesijohdosta ja vesi kirkastuu. Välttäkää pyykinpesua ja muiden kotitalouskoneiden käyttöä, kunnes käyttövesi on laadultaan moitteetonta.

Tarvittaessa ottakaa yhteyttä päivystäjäämme p. 0440 582 930. Pitkittyneissä häiriötilanteissa vesilaitos suorittaa runkojohdon huuhtelun.

Toimisto on suljettu 24.12.2021 - 9.1.2022

Toimistomme on suljettu 24.12.2021 - 9.1.2022. Yhteydenotot kiinnioloaikana sähköpostiin: laskutus@vihanninvesi.fi. Kiireellisissä asioissa palvelee päivystyspuhelin: 0440 582 930.

Palaamme asiaan heti loppiaisen jälkeen. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tuotearvonnat lukukorttien palauttaneille

Kaikkien määräaikaan mittarilukukorttien palauttaneiden kesken arvottiin tuotepalkintoja. Voittoja jaettiin kolme kappaletta Vihannin Vesi Oy:n logolla varustettuja kestokasseja. Palkinnot on postitettu voittajille. Onnittelut!

Toimisto suljettu 25. - 31.10.2021

Toimisto ja asiakaspalvelu on suljettu 25. - 31.10.2021. 

Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Toimisto suljettu pe 8.10.

Perjantaina 8.10.2021 asiakaspalvelumme on suljettu. Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Vesipuiston vesiposti suljettu

Vesipuiston vesipuisto on jälleen suljettu talven ajaksi.

Vesipuiston vesiposti avattu

Vesipuiston vesiposti on avattu tänään!

Talvitauko oli tällä kertaa hieman pidempi, koska vesiposti koki syksyllä ilkivaltaa ja se jouduttiin korjaamaan. Korjaustöiden jälkeen vedenlaatu varmistettiin vielä vesinäytteellä.

Toivomme, että vesiposti saa jatkossa olla rauhassa.

Vihannin Vesi Oy

Asiakaspalvelu kesällä 2021

Palvelemme kesä - heinäkuussa klo 9 - 11.30 ja 12.30 - 15. 

Toimisto on vielä suljettu asiakaskäynneiltä ja koronasta johtuen pyydämme suosimaan asioinnissa etäyhteyksiä: 

Asiakaspalvelu p. 044 580 4303, sähköposti: laskutus@vihanninvesi.fi  

Johtonäytöt, liittymät ja rakentaminen p. 0440 212 701 

Vika- ja häiriötilanteet p. 0440 582 930 (24/7)  

Jos asian hoitaminen ei onnistu sähköisesti, voitte pyytää ajan asiointiin toimistolla. 

Toimisto avataan asiakaskäynneille elokuussa kesälomien jälkeen, mikäli koronatilanne sallii. 

Ilveskorven vedenkulutus palautunut normaaliksi

Tiedotamme, että Ilveskorven kylän vedenkulutus on palautunut normaaliksi pe 14.5.2021 noin klo 18.30. Syy kulutuksen yhtäkkiselle kasvulle (25.4.) tai loppumiselle ei ole toistaiseksi vesilaitoksen tiedossa.

Vuodon etsinnät on keskeytetty. Asiasta ei tiedoteta enempää.

Ilveskorven vesiosuuskunta

Asiakaspalvelu suljettu pe 14.5.

Perjantaina 14.5.2021 asiakaspalvelumme on suljettu. Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi. 

Ilveskorvessa etsitään vesijohtovuotoa

Ilveskorven kylällä on käynnissä vesijohtovuodon etsintä. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia.

Vuoto on alkanut sunnuntaina 25.4.2021. Todennäköinen vuotoalue on jo saatu rajattua Seiväsniementien ja Ilveskorven kylätaajaman väliseen verkostonosaan.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista vuotohavainnoista Vihannin Veden päivystäjälle p. 0440 582 930.

Pahoittelemme vuodon etsinnästä aiheutuvaa häiriötä. Tiedotamme mahdollisista korjaustöistä erikseen.

Jatkotiedote 30.4.2021 klo 16.30

Vuotoalue on saatu rajattua Ilveskorven kylätaajamaan alle kilometrin pituiselle johto-osuudelle. Maastoetsinnöistä huolimatta vuotoa ei kuitenkaan vielä ole löydetty.

Pyydämme tarkistamaan tyhjillään ja erityisesti kylmillään olevat rakennukset.

Venttiileiden sulkemisista johtuen verkostossa voi olla liikkeellä painevaihteluiden putkesta irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa. Häiriön korjaamiseksi, juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, kunnes sakka poistuu ja vesi kirkastuu. Pyykinpesukoneen ja muiden vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä tulee välttää, kunnes vesi on kirkasta.

Ilveskorven vesiosuuskunta

Vuodon etsintä Vihannin vesiosuuskunnan verkostossa 2.-3.3.2021

Vihannin vesiosuuskunnan verkostosta etsitään pitkäaikaista vuotoa. Vuotoa haetaan sulkemalla runkovesijohtoja alueittain tiistain 2. ja keskiviikon 3. maaliskuuta välisenä yönä kello 24 ja 6 välillä. Tästä seuraa vedenjakelun keskeytyksiä, jotka kestävät enintään puoli tuntia kerrallaan.
Vesi voi värjäytyä paineen ja virtaaman vaihteluista johtuen. Vesi voi tulla hanasta vaihtelevalla paineella ja veden mukana voi tulla rusehtavaa sakkaa (putkesta irtoava rautasakka). Vesi kirkastuu juoksuttamalla hanasta kylmää vettä.
Tiedusteluihin Vihannin Veden päivystäjä p. 0440 582 930
Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä
Vihannin vesiosuuskunta
 

Ketuntien keittokehotus on päättynyt

Ketuntien vedenkäyttäjille putkirikon seurauksena keskiviikkona 10.2. annettu keittokehotus ei ole enää voimassa. Keittokehotus annettiin varotoimena vuotopaikan välittömässä läheisyydessä oleville kiinteistöille, koska verkostoon epäiltiin päässeen maa-aineksia korjaustöiden yhteydessä.

Korjaustöiden jälkeen torstaina 11.2. otetuista vesinäytteistä ei löytynyt merkkejä saastumisesta, joten vettä voi käyttää taas normaalisti ruoka- ja juomavetenä.

Käytännön syistä vuotopaikan huuhtelua jatketaan viikonlopun yli. Lisäksi seuraamme verkostoveden laatua vielä maanantaina otettavilla jälkiseurantanäytteillä, mutta tuloksista ei enää tiedoteta.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa.

Vihannin Vesiosuuskunta

Ketuntiellä on rikkoutunut runkovesijohto

Ketuntiellä on rikkoutunut runkovesijohto. Vuodon rajoittaminen ja korjaustyöt on aloitettu.

Korjaustöiden ajaksi joudumme rajoittamaan vedenjakelua ainakin Ketuntiellä, Susitiellä ja Asematie 1-9:ssä.

Muillakin keskustan alueilla vesi voi värjäytyä paineen ja virtaaman vaihteluista johtuen. Vesi voi tulla hanasta vaihtelevalla paineella ja veden mukana voi tulla ruskehtavaa sakkaa (putkesta irtoava rautasakka). Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka poistuu vesijohdosta ja vesi kirkastuu. Pyykinpesua ja muiden vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä kehotamme välttämään, kunnes verkostossa on riittävä painetaso ja käyttövesi on laadultaan moitteetonta. 

Tiedusteluihin vastaa päivystäjämme p. 0440 582 930.

Jatkotiedote klo 11.15

Korjaustöiden arvioidaan kestävän klo 16 saakka. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Jatkotiedote klo 15.50

Korjaus- ja huuhtelutöiden arvioidaan kestävän klo 18 saakka.

Jatkotiedote klo 18.25

Korjaus- ja huuhtelutöiden arvioidaan kestävän klo 21 saakka.

Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa

Olemme käynnistäneet vuodon etsinnän Lumimetsän kylällä kasvaneen vedenkulutuksen vuoksi. Vuotovesien määrä on tällä hetkellä n. 3 m3/tunti. Vedenkulutus on kasvanut vähitellen syksystä alkaen.

Epäilyttävistä vesihavainnoista voi ilmoittaa virka-aikana numeroon 0440 281 718 ja virka-ajan ulkopuolella Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930. Pyydämme ilmoittamaan myös, mikäli havaitsette verkostopaineessa epätavanomaisia muutoksia.

Vuotoa etsitään toistaiseksi kiireettömästi.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta

Verkostosta korjattiin vesijohtovuoto 15.2.2021, jonka jälkeen kulutus palasi normaaliin.

Toimisto suljettu 24.12.2020-6.1.2021

Toimisto on henkilökunnan joululomien vuoksi suljettuna ajalla 24.12.2020 - 6.1.2021.

Laskutusasioissa voitte jättää viestiä sähköpostiin laskutus@vihanninvesi.fi.

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

 

Tuotearvonnat lukukorttien palauttaneille

Tuotearvonnat lukukorttien palauttaneille

Kaikkien määräaikaan mittarilukukorttien palauttaneiden kesken arvottiin tuotepalkintoja. Voittoja jaettiin kuusi kappaletta plasmasytytintä. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnittelut!

Vuokralaisen nimiin ei enää siirretä laskuja

Vihannin Vesi Oy ei tee laskutuksen siirtoa vuokralaisen nimiin, vaan laskun vastaanottaja on sopimusasiakas. Sopimusasiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, jolla on sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.

Asiakkaan pitää ilmoittaa laskutusosoitemuutokset asiakaspalveluun.

Laskutus perustuu sopimukseen. Vastuu laskuista ja niiden maksamisesta on liittymän omistajalla. Laskutus edellyttää henkilötietojen liittämistä asiakasrekisteriin. Muiden kuin asiakkaiden henkilötietojen liittäminen vesihuollon asiakasrekisteriin ei ole tietosuoja-asetuksen mukaista. Näin ollen omistajan tulee itse sopia vuokralaisensa kanssa laskujen maksamisesta.

Asiakaspalvelua etäyhteyksin ja ajanvarauksella 1.9. alkaen

Koronatilanteen jälleen kiristyessä pyydämme yhteydenottoja ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.

Laskutus p. 044 580 4303, sähköposti: laskutus@vihanninvesi.fi.

Liittymät/rakentaminen p. 0440 212 701.

Vika- ja häiriötilanteet p. 0440 582 930 (24/7).

Jos asian hoitaminen ei onnistu sähköisesti, voitte varata ajan asiointiin toimistolla. Huolehdithan paikan päällä asioidessasi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä!

Vesipuiston vesiposti suljettu

Vesipuiston vesiposti suljettiin ilkivallan vuoksi. Avaamme jälleen ensi keväänä.

Vesijohdon muutostyö Rakeenperällä

Suoritamme keskiviikkona 12.8.2020 Rakeenperän runkojohdon korkeustason muutoksen noin 300m matkalla. Vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia, mikäli käytössä oleva runkojohto vaurioituu kaivutöiden aikana.

Vanhan runkojohdon siirtämisestä voi myös aiheutua muutoksia veden laatuun. Veden mukana voi tulla putkesta irtoavaa rautasakkaa, joka värjää veden ruskeaksi. Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka poistuu vesijohdosta ja vesi kirkastuu. Välttäkää pyykinpesua ja muiden kotitalouskoneiden käyttöä, kunnes käyttövesi on laadultaan moitteetonta.

Tarvittaessa ottakaa yhteyttä päivystäjäämme p. 0440 582 930. Pitkittyneissä häiriötilanteissa vesilaitos suorittaa runkojohdon huuhtelun.

Jatkotiedote 13.8.2020

Töiden aikatauluun on tullut muutos. Töitä jatketaan ainakin loppuviikon ajan. 

Toimisto avoinna tiistai -perjantai 4.8. alk.

Toimisto avaa ovensa elokuun alussa.

Asiakaspalvelu palvelee 3.8. alkaen ilman ajanvarausta.

Toimisto on avoinna tiistai - perjantai klo 9 - 15. Maanantaisin toimisto on suljettu.

Huolehdithan paikan päällä asioidessasi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Olemme varanneet käsidesiä myös asiakkaiden käyttöön.

Lumimetsässä rikkoutunut vesijohto

Lumimetsässä, Piipsantiellä vesijohto rikkoutunut. Vaikuttaa vedenjakeluun koko Lumimetsän verkoston alueella. Tiedotamme asiasta lisää.

Jatkotiedote klo 16.27

Korjaustyöt ovat käynnissä.

Jatkotiedote klo 18.35

Korjaustyön jälkeen verkostossa voi olla liikkeellä painevaihteluiden putkesta irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa sekä ilmaa, joka saa veden näyttämään tilapäisesti samealta. Häiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka/ilma poistuu ja vesi kirkastuu. Mikäli häiriö pitkittyy, ottakaa yhteyttä vesilaitoksen päivystäjään p. 0440 582 930.