Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa

Päiväys

Lumimetsän verkostosta etsitään vesijohtovuotoa. Kylän vedenkulutus on noin kaksinkertainen normaaliin nähden.

Vuodon etsintää tehostetaan keskiviikosta 23.11. alkaen. Tarvittaessa vuotoalue rajataan runkoventtiileitä sulkemalla. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia.

Pyydämme ilmoittamaan epäilyttävistä vesihavainnoista Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930.

Jatkotiedote 27.11.2022

Vuoto paikannettiin torstaina verkoston alkupäähän noin 200m matkalle. Korjaustyöt suoritetaan ensi viikolla vuotokohdan löydyttyä. Korjaustöiden aikana kylälle saadaan vettä varavesiyhteyden kautta eivätkä korjaustyöt häiritse vedenjakelua.

Etsinnöistä ei tiedoteta enempää.

Jatkotiedote 30.11.2022

Vesijohtovuoto on korjattu.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta