Sähkökatkoihin varautuminen

Päiväys

Sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyydestä on säädetty valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 9.12.2022. Häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, kuten vesihuolto, pyritään rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi määrittelystä huolimatta vesilaitoksella on edelleen keskeinen vastuu varautumisesta ja sähköjen katkeaminen voi koskettaa myös vesihuoltoa.

Vihannin Vesi Oy on varautunut sähkökatkoihin. Tärkeimmät vedenottamot on varustettu varavoimalla. Sähkökatkojen aikana varavoima mahdollistaa vedenjakelun jatkumisen.

Vedenkäyttöä on syytä rajoittaa välttämättömään wc-asiointiin

Jätevedenpumppaamot eivät toimi sähkökatkolla, jonka vuoksi pyydämme käyttämään vettä vain välttämättömään wc-asiointiin. Suihku ja pesuvesien johtamista yleiseen jätevesiviemäriin on vältettävä, jotta viemärit eivät pääse tulvimaan.

Haja-asutusalueella jätevedet puhdistetaan usein omassa jätevesijärjestelmässä. Tällöin vedenkäyttöä ei tarvitse rajoittaa, ellei käsittelyprosessiin liity pumppausta tai muuta sähköä käyttävää laitteistoa.

Hanavettä on turvallista juoda

Sähkökatkokset eivät vaikuta veden laatuun. Tiedotamme erikseen vedenlaatuhäiriöistä. Mikäli sähkökatkon aikana vedenlaadussa havaitaan jotain poikkeavaa, pyydämme ilmoittamaan havainnosta vesilaitokselle. Vesilaitos päivystää (24h) p.0440 582 930.

Kotitalouksien kannattaa myös varautua

Sähkökatkon aikana vedentuotantoon ja -jakeluun voi tulla muitakin häiriöitä tai varavoimakoneet voivat vikaantua. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös vedenkäyttäjät varautuvat.

Puhdasta juomavettä on suositeltavaa varata muutaman päivän vedentarpeeseen, jos häiriötilanne pitkittyy. Yhden henkilön vedentarve on noin 6-10 litraa/vrk. Kotona on hyvä olla vesikanistereita tai kannellisia ämpäreitä veden hakua ja säilytystä varten.

Vesikalusteilla ja putkistoilla jäätymisvaara

Vesikalusteet, vesijohdot ja vesimittari on suojattava jäätymiseltä. Teknisen tilan lämpötilaa on hyvä tarkkailla sähkökatkojen aikana, mikäli lämmitys lakkaa toimimasta.

Vihannin Vesi Oy