Vihannin Vesiosuuskunnan verkostossa vesijohtovuoto

Päiväys

Vihannin vesiosuuskunnan verkoston vedenkulutus on kasvanut pakkasten jälkeen huolestuttavalle tasolle. Yökulutus on noin 6 m3/tunnissa. Tiedossa on, että putkistojen jäätymistä torjutaan useassa taloudessa juoksuttamalla, mutta koko vesimäärää ei selity tällä.

Verkostoetsintöjä suunnitellaan, mutta vuodon mahdollisuus myös kiinteistöillä on olemassa. Vesimittareiden jäätymisiä on tänä talvena ollut runsaasti, joten pyydämme etsintöjen ohella myös tarkistamaan tyhjillään olevat rakennukset, joissa taloventtiili on auki. Varsinkin kylmilleen jätetyissä rakennuksissa vesivahingon riski on suuri.

Vuotoepäily koskee lähes koko Vihannin Vesiosuuskunnan vedenjakelualuetta: Kirkonkylän alueet, Saarelantie-Läntisranta-Ojasti ja Myllyperä-Perukka-Rakeenperä. Ohimaanperä-Varesneva-Kuusirati alueella vuotoa ei ole.

Epäilyttävistä vesihavainnoista voi ilmoittaa Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930. Pyydämme ilmoittamaan myös, mikäli havaitsette verkostopaineessa epätavanomaisia muutoksia.

Jatkotiedote 15.1.2024 klo 6:30

Verkoston hukkaveden määrä on viikonlopun aikana yli kaksinkertaistunut. Aloitamme aktiivisen vuodon etsinnän heti maanantaina. Vuotoalueen rajaamiseksi joudumme sulkemaan hetkellisesti runkoventtiileitä. Venttiileiden sulkemisesta voi aiheutua verkostopaineen alenemista tai hetkellisiä vedenjakelun keskeytyksiä. Pahoittelemme häiriötä.

Jatkotiedote 15.1.2024 klo 16:50

Vuodon etsintä keskitetään Kirkonkylän alueelle. Vuodon etsintää jatketaan tiistaina sulkemalla venttiileitä Kirkonkylän alueella pyrkien edelleen pienentämään aluetta, johon voidaan kohdistaa tarkemmat maastoetsinnät.   

Korjaustöistä tiedotetaan erikseen.

Jatkotiedote 16.1.2024 klo 13.20

Vuoto on löytynyt. Emme tiedota asiasta enempää.