Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen (Vihannin Vesi Oy) verkostoon(Alpua, Lampinsaari, Möykkylä). Viemäriliittymismaksut koskevat kaikkia Vihannin alueella jätevesiverkostoon liittyneitä.

Kirkonkylän, Korvenkylän ja Lumimetsän asiakkaat löytävät liittymismaksujensa hintatiedot viereisistä linkeistä.

Liittymismaksu (L) määräytyy seuraavan laskentakaavan mukaisesti:

L = á * p (0,4 + 0,6n)

á = yksikköhinta, 1 500 € vesi + viemäri

750 € hulevesi

p palvelukerroin
p = 0,5 vesi 
p = 0,5 viemäri
p = 1 vesi + viemäri

ei palvelukerrointa hulevesi

n = asuntojen määrä tai muiden kuin asuinrakennusten osalta vesivarausyksiköiden määrä.

Jokaiselta alkavalta vuotuisen vedenkulutuksen 150 m3 vesimäärästä tulee yksi vesivarausyksikkö.

Omakotitalon vesiliittymä 750,00 € 
Omakotitalon viemäriliittymä 750,00 € 
Omakotitalon hulevesiliittymä 750,00 €

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen.

Yhdistettyjen asuin- ja liiketilojen osalta liittymismaksu määräytyy kaavalla:

L = á * p * n
n = vesivarausyksiköiden määrä

LISÄLIITTYMISMAKSU

Lisäliittymismaksua peritään kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistölle muuttuvat liittymismaksun määräyksen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %.