Ilveskorven Vesiosuuskunta liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. 
Liittymismaksu määräytyy sääntöjen edellyttämästä määrästä osuuksia.

Jäsen on velvollinen ottamaan jokaista liittymää kohden osuuksia seuraavien perusteiden mukaan:

Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten osalta jokaisesta asunnosta 10 osuutta.

Muiden kuin asuinrakennusten osalta vesivaraukseen perustuen jokaisesta alkavasta 150 m3 vesimäärästä 10 osuutta.

OSUUSMAKSU

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 1,70 €/osuus.

LIITTYMISMAKSU

Jäsen maksaa jokaista erillistä vesiliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Liittymismaksun suuruus on 85,00 €/osuus.
Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen.

Omakotitalon vesiliittymä yht. 867,00 €

LISÄLIITTYMISMAKSU

Lisäliittymismaksua peritään, kun liittymismaksun perusteena oleva osuuksien määrä muuttuu liittymismaksun määräämisen jälkeen.

Lisäliittymismaksun suuruus on 85,00 euroa/osuus