Tiedotteita

Lomailemme 17.7.-28.7.2023

Toimisto on suljettu 17.7.-28.7.2023.

Laskutusasioissa voitte lähettää sähköpostia: laskutus(a)vihannivesi.fi.

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystys p. 0440 582930

Toimisto on jälleen avoinna maanantaina 31.7.2023.

Toimisto suljettu pe 2.6.2023

Toimisto suljettu pe 2.6.2023. Asiakaspalveluun voitte jättää viestiä laskutus@vihanninvesi.fi. Kiireellisissä asioissa päivystysnumero palvelee 0440582930.

Sähkökatkoihin varautuminen

Sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyydestä on säädetty valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 9.12.2022. Häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, kuten vesihuolto, pyritään rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi määrittelystä huolimatta vesilaitoksella on edelleen keskeinen vastuu varautumisesta ja sähköjen katkeaminen voi koskettaa myös vesihuoltoa.

Vihannin Vesi Oy on varautunut sähkökatkoihin. Tärkeimmät vedenottamot on varustettu varavoimalla. Sähkökatkojen aikana varavoima mahdollistaa vedenjakelun jatkumisen.

Vedenkäyttöä on syytä rajoittaa välttämättömään wc-asiointiin

Jätevedenpumppaamot eivät toimi sähkökatkolla, jonka vuoksi pyydämme käyttämään vettä vain välttämättömään wc-asiointiin. Suihku ja pesuvesien johtamista yleiseen jätevesiviemäriin on vältettävä, jotta viemärit eivät pääse tulvimaan.

Haja-asutusalueella jätevedet puhdistetaan usein omassa jätevesijärjestelmässä. Tällöin vedenkäyttöä ei tarvitse rajoittaa, ellei käsittelyprosessiin liity pumppausta tai muuta sähköä käyttävää laitteistoa.

Hanavettä on turvallista juoda

Sähkökatkokset eivät vaikuta veden laatuun. Tiedotamme erikseen vedenlaatuhäiriöistä. Mikäli sähkökatkon aikana vedenlaadussa havaitaan jotain poikkeavaa, pyydämme ilmoittamaan havainnosta vesilaitokselle. Vesilaitos päivystää (24h) p.0440 582 930.

Kotitalouksien kannattaa myös varautua

Sähkökatkon aikana vedentuotantoon ja -jakeluun voi tulla muitakin häiriöitä tai varavoimakoneet voivat vikaantua. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös vedenkäyttäjät varautuvat.

Puhdasta juomavettä on suositeltavaa varata muutaman päivän vedentarpeeseen, jos häiriötilanne pitkittyy. Yhden henkilön vedentarve on noin 6-10 litraa/vrk. Kotona on hyvä olla vesikanistereita tai kannellisia ämpäreitä veden hakua ja säilytystä varten.

Vesikalusteilla ja putkistoilla jäätymisvaara

Vesikalusteet, vesijohdot ja vesimittari on suojattava jäätymiseltä. Teknisen tilan lämpötilaa on hyvä tarkkailla sähkökatkojen aikana, mikäli lämmitys lakkaa toimimasta.

Vihannin Vesi Oy

Toimisto suljettu ma 5.12.

Toimisto on suljettuna maanantaina 5.12.2022. Tarvittaessa voi jättää sähköpostia osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi. 

Päivystysnumero palvelee kiireellisissä tapauksissa, 0440 582 930.

Lumimetsässä etsitään vesijohtovuotoa

Lumimetsän verkostosta etsitään vesijohtovuotoa. Kylän vedenkulutus on noin kaksinkertainen normaaliin nähden.

Vuodon etsintää tehostetaan keskiviikosta 23.11. alkaen. Tarvittaessa vuotoalue rajataan runkoventtiileitä sulkemalla. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia.

Pyydämme ilmoittamaan epäilyttävistä vesihavainnoista Vihannin Veden päivystysnumeroon p. 0440 582 930.

Jatkotiedote 27.11.2022

Vuoto paikannettiin torstaina verkoston alkupäähän noin 200m matkalle. Korjaustyöt suoritetaan ensi viikolla vuotokohdan löydyttyä. Korjaustöiden aikana kylälle saadaan vettä varavesiyhteyden kautta eivätkä korjaustyöt häiritse vedenjakelua.

Etsinnöistä ei tiedoteta enempää.

Jatkotiedote 30.11.2022

Vesijohtovuoto on korjattu.

Lumimetsän seudun vesiosuuskunta

Toimistonhoitajan paikka avoinna. Katso ilmoituksen teksti ja hae paikkaa viimeistään 24.8.2022.

Vihannin Vesi Oy on vuonna 1977 perustettu vesihuoltolaitos, jonka osakkaina ovat Raahen kaupunki, Ilveskorven-, Lumimetsän ja Vihannin Vesiosuuskunnat sekä Raahen Vesi Oy. Yhtiö toimittaa vettä Raahen lisäksi myös ympäristökuntiin (Siikajoki, Oulainen, Merijärvi, Pyhäjoki ja Haapavesi) ja myy vesihuoltopalveluita osakasyhtiöille ja yksityisille. Vihannin Vesi Oy toimii myös viemärilaitoksena huolehtien viemäriverkostoista toiminta-alueillaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 1,2 Milj.€.

Etsimme joukkoomme

TOIMISTONHOITAJAA

Tehtävänkuva on monipuolinen sisältäen yhtiön ja omistajavesiosuuskuntien kirjanpidon tilinpäätöksineen, veroasioiden hoidon sekä myynti- ja ostoreskontran. Lisäksi vastaat mm. yhtiömme tukkuveden ja vesihuoltopalveluiden laskutuksesta. Toivomme, että taloushallinnonjärjestelmä Visma Nova olisi sinulle entuudestaan tuttu.

Tehtävään soveltuvalla henkilöllä tulee olla hyvät yhteistyötaidot, halu sitoutua vastuulliseen tehtävään sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön. Odotamme sinulta myös kykyä perehtyä uusiin asioihin ja halua oppia uutta sekä tarjoamme mahdollisuuden kehittää oman vastuualueesi toimintatapoja. Ammatillisena kelpoisuusvaatimuksena on kaupallisen alan (AMK) ammattikorkeakoulututkinto. Aikaisempi kokemus vesihuoltoalalta katsotaan eduksi.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Palkkauksessa sovellamme Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta. Työsuhteeseen sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lähetä hakemuksesi CV:n kera 24.8.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella Vihannin Vesi Oy, Asematie 2, 86400 Vihanti tai sähköpostilla mervi.niiranen@vihanninvesi.fi. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkintä ”toimistonhoitaja”. Varaamme mahdollisuuden täyttää paikan heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Mervi Niiranen p. 044 5048629.

VIHANNIN VESI OY

Vesiposti suljettu ilkivallan vuoksi

Vesiposti suljettiin keskiviikkona 15.6. vesinäytteessä havaitun poikkeaman vuoksi. Tarkemmissa tutkimuksissa vesipostin rakenteista löydettiin puuainesta.

Vesipostin epäillään joutuneen ilkivallan kohteeksi ja se pysyy toistaiseksi suljettuna. Vettä voi tarvittaessa noutaa Vihannin Veden toimistolta aukiolon puitteissa. Toimisto on avoinna klo 9-15, ellei toisin ilmoiteta.

Putkirikko Luohuantien varressa

Luohuantien varressa on putkirikko, joka vaikuttaa vedenjakeluun. Korjaustyö on käynnistymässä.

Jatkotiedote klo 14.30

Kaapelinaurauksen seurauksena rikkoutunut vesijohto on korjattu. Putkirikosta jaettiin paikallistiedote häiriön vaikutusalueen talouksiin.

Vesipostin avaus

Avaamme "vesipuiston" vesipostin talvitauon jälkeen perjantaina 27.5.2022 klo 16 mennessä.

Vesiposti on kyläläisten, kesämökkiläisten ja ohikulkijoiden vapaasti käytettävissä syksyyn saakka.

Vesipostin kunnossapidosta ja veden laaduntarkkailusta huolehtii Vihannin Vesi Oy.

Toimisto suljettu pe 27.5.

Henkilökunnan vapaiden vuoksi pidämme toimiston suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina.

Päivystysnumero palvelee kiireellisissä tapauksissa.

Putkirikon korjaus Vihannin kirkonkylällä pe 25.3.

Vanhan Ouluntien varressa korjataan vesijohtovuoto perjantaina 25.3.2022 klo 8-16 välisenä aikana.

Korjaustöiden yhteydessä verkostoon voi päästä ilmaa, jonka seurauksena voi esiintyä paineenvaihtelua ja veden tilapäistä sameutta. Talousveden mukana voi kulkeutua myös paine- ja virtaussuuntavaihteluiden irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa.

Tilapäinen häiriö veden laadussa voi näkyä laajemmallakin alueella.

Haittojen poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, kunnes vesi kirkastuu. Vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä kehotamme välttämään, kunnes verkostossa on riittävä painetaso ja käyttövesi on kirkasta.

Työn aikainen vedenjakelun keskeytys koskee vain muutamaa taloutta, joille on ilmoitettu erikseen. Tiedusteluihin vastaa Vihannin Vesi Oy:n päivystäjä p. 0440 582 930.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Vihannin Vesiosuuskunta

Asiakastilat suljettu 13.3.2022 saakka

Toimisto on suljettu asiakaskäynneiltä 13.3.2022 saakka.  Pyydämme suosimaan asioinnissa etäyhteyksiä:

Asiakaspalvelu p. 044 580 4303, sähköposti: laskutus@vihanninvesi.fi  

Johtonäytöt, liittymät ja rakentaminen p. 0440 212 701 

Vika- ja häiriötilanteet p. 0440 582 930 (24/7)  

Vesijohdon muutostyö Rakeenperällä

Suoritamme maanantaista 27.12.2021 alkaen Rakeenperän runkojohdon korkeustason muutoksen noin 500 m matkalla. Työ kestää loppuviikon.

Vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia, mikäli käytössä oleva runkojohto vaurioituu kaivutöiden aikana.

Vanhan runkojohdon siirtämisestä voi myös aiheutua muutoksia veden laatuun. Veden mukana voi tulla putkesta irtoavaa rautasakkaa, joka värjää veden ruskeaksi. Sakkahäiriön poistamiseksi juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, jotta sakka poistuu vesijohdosta ja vesi kirkastuu. Välttäkää pyykinpesua ja muiden kotitalouskoneiden käyttöä, kunnes käyttövesi on laadultaan moitteetonta.

Tarvittaessa ottakaa yhteyttä päivystäjäämme p. 0440 582 930. Pitkittyneissä häiriötilanteissa vesilaitos suorittaa runkojohdon huuhtelun.

Toimisto on suljettu 24.12.2021 - 9.1.2022

Toimistomme on suljettu 24.12.2021 - 9.1.2022. Yhteydenotot kiinnioloaikana sähköpostiin: laskutus@vihanninvesi.fi. Kiireellisissä asioissa palvelee päivystyspuhelin: 0440 582 930.

Palaamme asiaan heti loppiaisen jälkeen. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tuotearvonnat lukukorttien palauttaneille

Kaikkien määräaikaan mittarilukukorttien palauttaneiden kesken arvottiin tuotepalkintoja. Voittoja jaettiin kolme kappaletta Vihannin Vesi Oy:n logolla varustettuja kestokasseja. Palkinnot on postitettu voittajille. Onnittelut!

Toimisto suljettu 25. - 31.10.2021

Toimisto ja asiakaspalvelu on suljettu 25. - 31.10.2021. 

Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Toimisto suljettu pe 8.10.

Perjantaina 8.10.2021 asiakaspalvelumme on suljettu. Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi

Kiireellisissä asioissa palvelee päivystysnumero p. 0440 582 930.

Vesipuiston vesiposti suljettu

Vesipuiston vesipuisto on jälleen suljettu talven ajaksi.

Vesipuiston vesiposti avattu

Vesipuiston vesiposti on avattu tänään!

Talvitauko oli tällä kertaa hieman pidempi, koska vesiposti koki syksyllä ilkivaltaa ja se jouduttiin korjaamaan. Korjaustöiden jälkeen vedenlaatu varmistettiin vielä vesinäytteellä.

Toivomme, että vesiposti saa jatkossa olla rauhassa.

Vihannin Vesi Oy

Asiakaspalvelu kesällä 2021

Palvelemme kesä - heinäkuussa klo 9 - 11.30 ja 12.30 - 15. 

Toimisto on vielä suljettu asiakaskäynneiltä ja koronasta johtuen pyydämme suosimaan asioinnissa etäyhteyksiä: 

Asiakaspalvelu p. 044 580 4303, sähköposti: laskutus@vihanninvesi.fi  

Johtonäytöt, liittymät ja rakentaminen p. 0440 212 701 

Vika- ja häiriötilanteet p. 0440 582 930 (24/7)  

Jos asian hoitaminen ei onnistu sähköisesti, voitte pyytää ajan asiointiin toimistolla. 

Toimisto avataan asiakaskäynneille elokuussa kesälomien jälkeen, mikäli koronatilanne sallii. 

Ilveskorven vedenkulutus palautunut normaaliksi

Tiedotamme, että Ilveskorven kylän vedenkulutus on palautunut normaaliksi pe 14.5.2021 noin klo 18.30. Syy kulutuksen yhtäkkiselle kasvulle (25.4.) tai loppumiselle ei ole toistaiseksi vesilaitoksen tiedossa.

Vuodon etsinnät on keskeytetty. Asiasta ei tiedoteta enempää.

Ilveskorven vesiosuuskunta

Asiakaspalvelu suljettu pe 14.5.

Perjantaina 14.5.2021 asiakaspalvelumme on suljettu. Voitte halutessanne jättää viestiä osoitteeseen: laskutus@vihanninvesi.fi. 

Ilveskorvessa etsitään vesijohtovuotoa

Ilveskorven kylällä on käynnissä vesijohtovuodon etsintä. Venttiileiden sulkemisesta aiheutuvat lyhyet vedenjakelun keskeytykset ovat mahdollisia.

Vuoto on alkanut sunnuntaina 25.4.2021. Todennäköinen vuotoalue on jo saatu rajattua Seiväsniementien ja Ilveskorven kylätaajaman väliseen verkostonosaan.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista vuotohavainnoista Vihannin Veden päivystäjälle p. 0440 582 930.

Pahoittelemme vuodon etsinnästä aiheutuvaa häiriötä. Tiedotamme mahdollisista korjaustöistä erikseen.

Jatkotiedote 30.4.2021 klo 16.30

Vuotoalue on saatu rajattua Ilveskorven kylätaajamaan alle kilometrin pituiselle johto-osuudelle. Maastoetsinnöistä huolimatta vuotoa ei kuitenkaan vielä ole löydetty.

Pyydämme tarkistamaan tyhjillään ja erityisesti kylmillään olevat rakennukset.

Venttiileiden sulkemisista johtuen verkostossa voi olla liikkeellä painevaihteluiden putkesta irrottamaa ruskehtavaa rautasakkaa. Häiriön korjaamiseksi, juoksuttakaa kylmää vettä hanasta, kunnes sakka poistuu ja vesi kirkastuu. Pyykinpesukoneen ja muiden vettä käyttävien kotitalouskoneiden käyttöä tulee välttää, kunnes vesi on kirkasta.

Ilveskorven vesiosuuskunta

Vuodon etsintä Vihannin vesiosuuskunnan verkostossa 2.-3.3.2021

Vihannin vesiosuuskunnan verkostosta etsitään pitkäaikaista vuotoa. Vuotoa haetaan sulkemalla runkovesijohtoja alueittain tiistain 2. ja keskiviikon 3. maaliskuuta välisenä yönä kello 24 ja 6 välillä. Tästä seuraa vedenjakelun keskeytyksiä, jotka kestävät enintään puoli tuntia kerrallaan.
Vesi voi värjäytyä paineen ja virtaaman vaihteluista johtuen. Vesi voi tulla hanasta vaihtelevalla paineella ja veden mukana voi tulla rusehtavaa sakkaa (putkesta irtoava rautasakka). Vesi kirkastuu juoksuttamalla hanasta kylmää vettä.
Tiedusteluihin Vihannin Veden päivystäjä p. 0440 582 930
Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä
Vihannin vesiosuuskunta
 

Ketuntien keittokehotus on päättynyt

Ketuntien vedenkäyttäjille putkirikon seurauksena keskiviikkona 10.2. annettu keittokehotus ei ole enää voimassa. Keittokehotus annettiin varotoimena vuotopaikan välittömässä läheisyydessä oleville kiinteistöille, koska verkostoon epäiltiin päässeen maa-aineksia korjaustöiden yhteydessä.

Korjaustöiden jälkeen torstaina 11.2. otetuista vesinäytteistä ei löytynyt merkkejä saastumisesta, joten vettä voi käyttää taas normaalisti ruoka- ja juomavetenä.

Käytännön syistä vuotopaikan huuhtelua jatketaan viikonlopun yli. Lisäksi seuraamme verkostoveden laatua vielä maanantaina otettavilla jälkiseurantanäytteillä, mutta tuloksista ei enää tiedoteta.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa.

Vihannin Vesiosuuskunta