Näin luet vesimittarisi

Mittarin lukema kuvassa on 821 m3. Lukema kertoo, montako kuutiota vettä on käytetty. Se ilmoitetaan mittarilukukortissa. Punaiset osoittimet näyttävät osakuutiometrejä. Niitä ei ilmoiteta.

Uusissa mittareissa saattaa olla vielä nollia edessä, nekin voi ilmoittaa selvyyden vuoksi. Tavallisesti 5 ensimmäistä lukua riittää. Mikäli numeroita on enemmän, ne ovat yleensä pilkun jälkeen olevia osakuutiometrejä, joita ei tarvitse ilmoittaa. Vain kokomaiskuutiometreillä on laskutuksen kannalta merkitystä.

vesimittari.jpg