Vesimattarin asentaminen

Vesimittarin toimittaa ja asentaa laitos ellei toisin sovita. Vesimittari sijoitetaan siihen huonetilaan, jossa tonttivesijohto nousee rakennuksen sisään.

Vesimittarin asennuspaikan tulee olla lämmin ja lattiakaivollinen tila. Vesimittarin tulee olla helposti huollettavissa sekä suojassa pakkaselta ja kuumuudelta. Mittarin sijoituspaikaksi sopii esim. tekninen tila tai sen puuttuessa kodinhoitohuone. Asennuspaikasta riippumatta mittarille on varattava tilaa vähintään 0,6 m korkeasti ja 0,6 m pitkästi.

Mittarin saa liittää verkostoon putkiston huuhtelun jälkeen. Näin vältetään epäpuhtauksien mahdollisesti aiheuttamat tukkeumat, käyttöhäiriöt sekä virhenäyttämät. Vesimittari liitetään putkistoon kierreliittimillä ja mittarin molemmin puolin asennetaan sulkuventtiilit.

Vesimittari pyritään asentamaan vaakatasoon mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi, mutta useimmat vesimittarit ovat nykyään ns. vapaa-asentoisia eli ne voidaan asentaa mihin asentoon tahansa.

Kuva 1. Vesimittari tarvikkeineen ennen asennusta.Mittarin molemmin puolin on oltava sulkuventtiilit. Näistä takaisku-/yksisuuntaventtiili estää veden virtauksen väärään suuntaan.

mittariosat.jpg

Kuva 2. Vesimittari asennettuna mittaritelineeseen.Veden virtaussuunta on esitetty kuvassa nuolella. Mittarin jälkeen putki jatkuu ylöspäin, jotta ilma pääsee poistumaan.

mittarikuva_virtaus.jpg