Viemärijohdot

Vesilaitos määrittää rakentajalle runkoviemärin liittämistä varten padotuskorkeuden, joka sanelee rakennuksen viemäripisteiden alimman mahdollisen sijoituskorkeuden. Padotuskorkeutta alemmas ei viemäripistettä ilman erityistä syytä saa sijoittaa.

Tavoitteena kiinteistön sisäisessä rakentamisessa on saada aikaan riittävä viettokaltevuus runkoviemäriin. Tämä tarkoittaa sitä, että taloviemärissä täytyy olla vähintään 4 promillen lasku kohti runkoviemäriä. Vesilaitos suorittaa kiinteistöjohdon liittämisen runkoviemäriin, mutta loppu jää rakentajalle tehtäväksi.

Tarkastuskaivot täytyy rakentaa noin 50 metrin välein, jotta viemärin voi tarvittaessa aukaista. Viemäri on syytä eristää, mikäli se kulkee talvella aurattavalla piha-alueella tai se on kovin lähellä maanpintaa. Viemäriä rakennettaessa on syytä välttää jyrkkiä mutkia ja samoin liian jyrkkiä laskuja. Kaivantovaiheessa putken läheisyydestä poistetaan isot kivet, jotka voivat roudan vaikutuksesta rikkoa putken tai muuttaa sen asentoa. Kaivannon täyttömaaksi tulisi lisäksi vaihtaa pehmeä kivennäismaa, yleensä hiekka.

Talon salaoja- ja hulevesiä ei saa liittää yleiseen viemäriverkostoon. Niitä varten on rakennettava oma keräilyputkisto, josta ne on purettava lähimpään ojaan tai vesistöön. Viemäriverkostoon johdetut sulamis- ja sadevedet kuormittavat jätevedenpuhdistamoa turhaan ja haittaavat näin ollen jätevesien puhdistusta.