Veden käsittely

Vihanninharjun pohjavesi on korkealaatuista eikä vettä tarvitse puhdistaa ennen käyttöönottoa. Luontaisesti vesi on pehmeää ja lievästi hapanta, joiden ominaisuuksien vuoksi vesi saattaa syövyttää metalliputkia. Pehmeys johtuu kallioperän kivilaadusta, joka sisältää niukasti liukenevia mineraaleja. Happamuus (pH) on yhteydessä lähinnä veden hiilidioksidipitoisuuteen.

Alkalointi

Vihanninharjun pohjavedet ovat pehmeitä ja lievästi happamia. Raakaveden pH vaihtelee 6 ja 7 välillä. Näiden ominaisuuksien vuoksi vesi on metalliputkia syövyttävää. Tämän vuoksi raakavesi on alkaloitava ennen verkostoon pumppaamista.

Alkalointi tehdään kalkkikivisuodattimessa. Suodatin luonnon kalkkikivestä murskatulla rouheella täytetty allas, jonka läpi raakavesi pumpataan. Kalsiumkarbonaatti reagoi vedessä olevan hiilidioksidin kanssa seuraavasti: 

Ca Co 3+Co2+H2O<->Ca2++2HCO-3

Reaktion seurauksena veden pH nousee ja kovuus ja alkaliteetti kasvavat. Tietyssä vaiheessa reaktio saavuttaa tasapainotilan, jolloin veden sanotaan olevan kalkki-hiilidioksiditasapainossa. Tällöin kalsiumkarbonaattia liukenee ja saostuu yhtä nopeasti. Tasapainotilan vuoksi pH ei voi nousta liian korkeaksi, joten menetelmä on turvallinen verrattuna muihin kemiallisiin alkalointimenetelmiin. Käsittelyn seurauksena veden pH nousee välille 7,5 ja 8,0 .

UV-desinfiointi

Vedenottamolta lähtevän veden mikrobiologinen puhtaus varmistetaan UV- sterilaattorilla. Yksinkertaisesti sanottuna UV-sterilaattori on noin metrin pituinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki, jonka sisällä on ultraviolettivaloa tuottavia lamppuja

Käsiteltävä vesi pumpataan sterilaattorin läpi, jolloin vedessä mahdollisesti olevat mikrobit joutuvat alttiiksi UV- säteilylle. UV- säteily tuhoaa mahdollisten mikrobien DNA:n rakenteen ja estää niiden lisääntymisen.

UV-desinfiointi on turvallinen menetelmä, koska se ei jätä veteen mitään haitallisia jäämiä. Käsittelyllä pystytään varmistamaan laitokselta lähtevän veden laatu, mahdollista verkostossa tapahtuvaa saastumista sillä ei voi estää.