Vedenottamot

Vihannin vesi Oy käyttää raakavetenä ainoastaan pohjavettä. Vettä otetaan eri puolilla harjua olevista ottamoista. Runsastuottoisimmat ottamot sijaitsevat Alpuanharjussa. Vedenottamoita on seuraavasti:

Vedenottamo Ottolupa m3/d
Uutela 1 200
Haara rajoittamaton
Sivula 2 500
Alanko rajoittamaton
Käppäläinen 1 700
Vihanninkangas 1 750
Ohimaa rajoittamaton
Ojasti    700
Möykkylä I    500
Möykkylä II    600
Möykkylä III    500
Möykkylä IV    400
Mäntylampi 1 800
Törmäkangas    400

Tuotantokapasiteetti yht. noin 13 500 m3/d.
Veden pumppaus verkostoon vuonna 2013 keskimäärin 8 200 m3/d